Missie

Scholen, bedrijven en andere organisaties zijn niet de som van gebouwen, kapitaal, machines, leerinhouden,…
Ze zijn wat ze zijn in de eerste plaats door hun mensen!

Inzicht in wat mensen motiveert, voldoening geeft, enthousiast maakt en gelukkig stemt, bevordert een beter contact en een grotere verbondenheid met zichzelf en met elkaar. Bewust worden van eigen levenswaarden en overtuigingen en van eigen sterktes en valkuilen zorgt voor meer levens- en werkkwaliteit. Als je zin kan geven aan je dagelijkse bezigheden, heb je er ook zin in! Dit alles stelt organisaties in staat om hun opdracht of projecten beter te realiseren.

Door het (h)erkennen van eigen(aardig)heden worden mensen gelukkiger en daardoor lukken ze ook beter in allerlei uitdagingen. Aandacht voor welbevinden en bekwaamheidsgevoel doet mensen beter functioneren. Ervaren van voldoende werkplezier zorgt voor meer veer-kracht, draag-kracht, leer-kracht en leef-kracht!