Onderwerpen

Deze titels en thema's zijn indicatief voor een bijscholing/coaching/lezing op maat.

Zelfkennis, zelfbeeld, zelfzorg

 • Bewust worden van eigen leerstijl. (Kolb)
 • Aan de slag met het kernkwadrant van Ofman als kader van positieve verbondenheid met zichzelf en met anderen.
 • Psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen.
 • 45-plus: jezelf ont-moeten , impuls voor leven en werk.
 • Generatieverschillen, een leerkans!
 • Diversiteit in managementstijlen. (Quinn)
 • Rijkdom van werkstijlen. (Vandenbroeck)
 • Draaglast en draagkracht in balans. Sleutels voor stressweerbaarheid en werkplezier.
 • Wegwijzers voor een gelukkig (school)leven.
 • ...
Communicatie
 • De kracht van bevestiging. Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels.
 • Kapstokken voor positieve communicatie.
 • Sterk staan in moeilijke gesprekken!
 • Deugddoende oudercontacten.
 • Functionerings-en evaluatiegesprekken.
 • (H)erkennen van elders verworven competenties via ervaringsgericht interview.
 • Omgaan met weerstanden.
 • Positief omgaan met negatief gedrag: een visie op moeilijk gedrag bij anderen (en bij onszelf).
 • ...
Coaching van en door leerkrachten, middenkader en directie
 • Coachinginzichten.
 • Coachingvaardigheden: omgaan met kleine en grote zorg.
 • Groeibevorderende aanvangs-en stagebegeleiding.
 • Mentorenvorming: (laten)worden wie je bent!
 • Leiden met (eigen) stijl in een schoolcultuur.
 • Hoe leiden geen lijden wordt. Stress versus werkplezier.
 • Gedachten zijn krachten! Leer jezelf en anderen constructieve denkgewoontes aan.
 • Klasmanagement.
 • Generatie(f) leren, verbindend en versterkend.
 • Loopbaanbegeleiding: Sleutelervaringen, ankers en inzichten voor blijvende bloei en groei in je loopbaan.
 • ...