Werkvorm

We staan stil bij hetgeen eigen ontwikkeling ons leert over de groei van anderen. Hoe mensen zich opstellen rondom ons, is immers een weerspiegeling van hoe we met hen omgaan en hoe we onszelf gedragen.

Persoonlijke reflectie en ervaringsuitwisseling zijn belangrijke werkvormen. Durven 'geraakt' worden in warme positieve ont-moeting met jezelf en anderen is voorwaarde voor nodige diepgang.

De aangereikte inzichten, visies en werkkaders worden doorspekt met inspirerende citaten en verhalen. Brokjes levenskunst, een vleugje humor en positieve visualiseringsmomenten (via film of muziek) zorgen voor de nodige pit en blijvende flow.

De workshops zijn interactief met concrete toepassingen, oefeningen, expertisedeling en training van vaardigheden. Een testje of voortaakje worden soms ingeschakeld als intake.

Concrete implementatie van het geleerde in werk- en privésituatie is belangrijk.
Er wordt daarom vaak gewerkt met persoonlijke leerpunten en een individueel actieplan.