Visie

Helianthus wil de symboliek van de zonnebloem in haar visie uitdragen: levenskunst door aandacht voor de pit in het dagelijks gebeuren en voor de zonnige positieve kant van wat ons overkomt. De zonnebloem (Latijnse term: helianthus) heeft in zich de kracht om zich telkens weer te oriënteren naar de zon. Naast deze eigen sterkte doen warme positieve omgevingsfactoren de bloem zo buiten-gewoon in kracht en pracht groeien en net daardoor wordt ze zo groot(s).

Helianthus wil handvatten bieden om het best mogelijke uit mensen te halen zodat ze ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Als mensen een positieve relatie hebben met zichzelf, is er ook de nodige ruimte voor positief contact met anderen.

De lezingen, opleidingen en coachings vertrekken vanuit de overtuiging dat autonomie, verbondenheid en competentie basis zijn voor gelukkig leven en werken. Helianthus wil waarderend coachen vanuit respect voor de rijkdom van verscheidenheid in waarden, stijlen, manieren van zijn, leren en leven.

Helianthus wil mensen aan het denken, aan het voelen, aan het dromen en aan het doen zetten en dat in drie stappen nl. bewust worden, bereid zijn, bekwaam worden. Je bent je hele leven bezig te worden wie je bent en te zijn wie je wordt. Helianthus wil zo hoop en perspectief bieden en wil mensen bewogen in beweging zetten net buiten hun comfortzone.

Inspiratiebronnen: een persoonlijke compilatie van inzichten en onderzoeken uit diverse domeinen van de psychologie, pedagogiek, didactiek, communicatie, rijke ontmoetingen met 'levenskunstenaars' onderweg, heel veel stagebegeleiding in diverse onderwijscontexten en allerhande coachings, eigen opvoedings- en levenservaringen, ...

Helianthus richt zich in zijn trainingen naar volwassenen: medewerkers en leidinggevenden in het onderwijs en sociale sector, in het bedrijfsleven en in allerlei andere organisaties oa. leerkrachten, ouders, directies, secretariaatsmedewerkers, middenkader, verzorgers, mentoren, ondersteuners, coördinatoren,...

Tot het aanbod van Helianthus behoren:

  • Thematische cursussen, seminaries of trainingen op aanvraag (doelgroep, school- of bedrijfsspecifiek)
  • Een lezing, voordracht, referaat
  • Individuele coaching (beperkt aantal opvolgingsbeurten, geen therapeutisch traject)
  • Een assessmentgesprek